Kontakt dla Dziennikarzy

media@interservis.pl
Interservis Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź