Kontakt dla Dziennikarzy

Akredytacje będą wydawane na miejscu.

media@interservis.pl

Interservis Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź