Konkursy

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas konkursach. Zgłoszenie odbywa się poprzez poniższy formularz.

– Konkurs o Zloty Medal Targów

Nagrody w Konkursie o Złoty Medal Targów przyznawane są w trzech kategoriach: jachty żaglowe, jachty motorowe oraz kategorii:  odzież, wyposażenie, usługi.

– Innowacyjny produkt Miedzynarodowych Targów Boatshow 2020. Nagroda Interservis – Organizatora targów.

Od kilku lat Interservis – organizator targów Boatshow przyznaje specjalną nagrodę dla produktu prezentowanego na targach, charakteryzującego się najlepszymi osiągnięciami techniki i nauki

– Nagroda Dziennikarzy branżowych w kategoriach: Jacht żaglowy i Jacht motorowy

Przez dziennikarzy mediów branżowych przyznawne są nagrody w kategorii jacht żaglowy i jacht motorowy. Jest to specjalne wyróżnienie od tych którzy na co dzień piszą o jachtach, ich możliwościach, oceniają ich wartości nautyczne.

– Złoty Dzwon PZŻ

Nagroda Specjalna Polskiego Związku żeglarskiego, przyznawana dla tych firm i organizacji którzy w ostatnim roku wyróżnili się w działaniach na rzecz żeglarstwa lub turystyki wodnej.

boatshow targi wystawa żeglarstwo
boatshow targi wystawa żeglarstwo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

  Wystawca zgłaszający produkt

  Ulica

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon

  Przedstawiciel upoważniony do rozmów z komisją konkursową

  Adres E-mail przedstawiciela

  Dokładna nazwa produktu

  Producent

  Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka)

  Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologię spośród innych

  Przyznane nagrody i wyróżnienia

  Spis załączników

  Uwagi

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  Załącznik 4

  Załącznik 5

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tak zwane RODO) w celach
  związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
  (Wymagane)

  targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
  targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017