INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Zapraszamy Państwa do Biura Targów w foyer hali .

07-08.11.    09.00-20.00
09.11.            08.00-19.00
10.11.            09.00-19.00
11.11.            09.00-21.30

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa stoiska prosimy o pozostanie na stoisku zgodnie z w/w godzinami.

Dotyczy firm, które zamówiły STOISKO Z ZABUDOWĄ standardową

Przekazywanie Wystawcom stoisk z zabudową standardową nastąpi w dniu 02.11.2018r., od godz.10.00. Zastrzegamy sobie prawo do wykonywania drobnych prac przy stoisku po godz. 10.00. Uprzejmie prosimy o informację w przypadku gdyby zaistniała potrzeba przyjazdu wcześniej.                                

Przygotowywanie stoisk przez wystawców:

07.11.2018r. w godz. 10.00-20.00

Demontaż ekspozycji przez wystawców:

11.11.2018r. – 17.00-19.30

Dotyczy firm, które realizują zabudowę samodzielnie

Prosimy o przesłanie najpóźniej do dnia 08.10.2018r. projektu architektonicznego i elektrycznego stoiska oraz zapotrzebowania mocy. Po wykonaniu instalacji elektrycznej osoba uprawniona jest zobowiązana do wykonania badania skuteczności zerowania i przedstawienia protokołu z tego badania Organizatorowi. W razie niedostarczenia powyższego dokumentu energia w stoisku zostanie wyłączona.

Osoby odpowiedzialne za montaż stoiska prosimy o zgłoszenie się do Biura Targów, po odbiór identyfikatorów upoważniających do przebywania na terenie targów oraz podpisanie niezbędnych dokumentów. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.

UWAGA

Do montażu wykładziny w hali należy używać wyłącznie taśm żelowych (możliwość zamówienia u Organizatora) .

MONTAŻ:

07-08.11.2018r. – 08.00-21.30

DEMONTAŻ:

11.11.2018r. – 18.00-21.30

Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż w dniu 11.11.2018r. będzie możliwy po zakończeniu targów od godz. 17.00.

targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o taką organizację demontażu ekspozycji, aby rozpoczął się od godz. 17.00 i trwał do godz. 21.30.

Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. W przypadku, gdyby okazało się to trudne organizacyjnie prosimy o informację do Biura Targów, celem uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem wynajmu obiektu w godzinach nocnych.

Zachęcamy Państwa do promocji produktów lub usług na powierzchni prezentacyjnej. Plan prezentacji będzie włączony do programu targów. Do Państwa dyspozycji przygotujemy laptop, rzutnik, ekran i nagłośnienie. Udział w prezentacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prezentacja może trwać 15 – 20 minut.

W przypadku pytań dotyczących prezentacji prosimy o kontakt:

Biuro Interservis
42 637 12 15
biuro@interservis.pl

targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017